Dětská skupina Šikulové

Zařízení péče o děti předškolního věku

18. 09. 2023 - Do Dětské skupiny Šikulové se přijímají nové děti.

Vážené kolegyně, vážení kolegy,

rádi bychom Vás informovali, že v naší dětské skupině máme volná místa a v průběhu roku přijímáme děti zaměstnanců MPO a Správy služeb MPO od dvou let do zahajení povinné školní docházky, tj. do 6 let. Dětem je poskytovana komplexní výchovná péče a všestranný rozvoj, je zajištěno stravování a celodenní pitný režim. Péče o dítě je bezplatná. Rodiče hradí pouze celodenní stravování v hodnotě 97,– Kč.

Výchovná péče v dětské skupině je individualizovaná a probíjá podle konceptu Plánu výchovy a péče Krtkovo celoroční dobrodružství, který vychází z Ramcového vzdělávácího programu pro předškolní vzdělávání. Zde jsou zařazené spontanní hry, řízená rozumová činnost, pohybové a hudební aktivity, pokusy přízpůsobené věku dětí v ramci polytechnické výchovy, výtvarné činnosti, vycházky do přírody a návštěvy muzea, programy z interaktivní pomůcky Magic Box, které pomáhají rozvíjet dětskou inteligenci. V rám­ci projektu „Školka v pohybu“, do kterého se letos zapojíla naše dětská skupina, je kladen důraz na dostatek pohybu a na pohybové aktivity dětí. Výchovný plán je v průběhu roku obohacován různými tématy a projekty a po celý rok dětí doprovází maňásek Krtek se svými kamarády a robůtkem Šikulou.

Přijďte se sami přesvědčit o příjemném prostředí a rodinné atmosféře v naší dětské skupině.

 

« ZPĚT