Dětská skupina Šikulové

Zařízení péče o děti předškolního věku

Vítejte na stránkách zařízení péče o děti na MPO

Dětská skupina Šikulové je zařízení péče o děti předškolního věku, které bylo zřízeno pod Správou služeb Ministerstva průmyslu a obchodu 1. 1. 2020. Dětská skupina navazuje na dětskou skupinu, která byla na Ministerstvu průmyslu a obchodu otevřena v červenci 2014. Navštěvovat ji může 15 dětí ve věku od dvou let do nástupu na základní školu.

Dětská skupina byla zřízena na základě projektu „Inovace při slaďování pracovního a rodinného života“ a následně byla spolufinancována z Evropských strukturálních fondů na základě projektu „Podpora zaměstnanců/kyň při návratu z mateřské/ro­dičovské dovolené zajištěním péče o dítě“. V současné době jsou náklady na provoz hrazeny ze státního rozpočtu.

 

 

DS

Dětská skupina

Naši dětskou skupinu navštěvují děti zaměstnanců Správy služeb Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva průmyslu a obchodu.