Dětská skupina Šikulové

Zařízení péče o děti předškolního věku

00. 00. 0000 -

Přijímáme nové děti do Dětské skupiny Šikulové

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádí bychom Vás informovali, že v naší dětské skupině máme volná místa a přijímáme děti celoročně ve věku od dvou let do zahájení povinné školní docházky. Provozní doba skupiny je pondělí až pátek od 7.00 do 17.00 hodin. Možnost docházky je půldenní, celodenní nebo příležítostní, tj. nějaké dny v týdnu nebo v průběhu letních prázdnin. Dětem je poskytovaná výchovná péče a všestranný rozvoj, je zajíštěno stravování a celodenní pitný režim.

Péče o dítě je bezplatná. Hradí se pouze celodenní stravování v hodnotě 97,–Kč.

Výchovná péče v dětské skupině je individualizovaná a probíhá podle konceptu plánu výchovy a péče Krtkovo celoroční dobrodružství, který vychází z Ramcového vzdě­lávacího programu pro předškolní vzdělávání. Zde jsou zařazené spontanní hry, řízená rozumová činnost, pohybové a hudební aktivity, pokusy přízpůsobené věku dětí v rámci polytechnické výchovy, výtvarné činnosti, vycházky do přírody a návštěvy muzea, programy z interaktivní pomůcky Magic Box, které pomáhají rozvíjet dětskou inteligenci. V letošním roce se naše dětská skupina zapojíla do projektu „Školka v pohybu“. V rámci tohoto projektu je kladen důraz na dostatek pohybu a na pohybové aktivity dětí. Výchovný plán je v průběhu roku obohacován různýmí tématy nebo projekty a po celý rok dětí doprovazí maňásek Krtek se svýmí lesními kamarády a robůtkem Šikulou.

Přijďte se sami přesvědčit o příjemném prostředí a rodinné atmosféře.

« ZPĚT