Dětská skupina Šikulové

Zařízení péče o děti předškolního věku

22. 09. 2017 - Specifika dětské skupiny a novinky na školní rok 2017/2018

Vážení,

rádi bychom vás informovali o specifikách vzdělávání dětí v Dětské skupině MPO a o novinkách, které chystáme ve školním roce 2017/2018.

Specifikem naší dětské skupiny je zaměření na technické vzdělávání pro děti od nejútlejšího věku. Proto již s našimi nejmladšími (dvouletými) realizujeme celoroční projekt Voda všude kolem nás, který umožňuje dětem objevovat svět kolem sebe všemi smysly. Využíváme k tomu přirozenou dětskou zvědavost, kterou podporujeme prostřednictvím pokusů, technických hraček a rozmanitých nástrojů (např. jednoduché laboratorní vybavení). Inspirovali jsme se německým programem Versuch macht klug a českým projektem Věda nás baví.

Využíváme interaktivní didaktickou pomůcku Magic Box, díky níž se děti naučí nejen ovládat technickou pomůcku, ale také s její pomocí rozvíjí předmatematické a předčtenářské dovednosti.

Již od zahájení provozu dětské skupiny v roce 2014 jsme zapojení do celonárodního projektu Celé Česko čte dětem, což v praxi znamená pravidelné denní předčítání minimálně po dobu 20 minut. Rozvíjíme tak dětem fantazii, paměť a slovní zásobu. Několikrát ročně také navštěvujeme čtenářská dopoledne v Ústřední městské knihovně.

Plán výchovy a péče neustále doplňujeme a zlepšujeme. A jaké tedy připravujeme novinky na tento školní rok?

Angličtina

od ledna 2018 se budou děti učit hravou formou angličtinu spolu s lektorem z jazykové agentury

Jóga pro děti

cvičení dětské jógy prospívá zdravému fyzickému vývoji

Logopedická prevence

pravidelně zapojujeme prvky logopedické prevence, jejichž cílem je rozvoj komunikačních schopností

Solná jeskyně

od podzimu začneme docházet do solné jeskyně, abychom posílili imunitu a působili proti alergiím, atopickému ekzému apod.

Velký Šikula

kroužek pro naše předškoláky, kteří si u nás mohou formou individuálního vzdělávacího plánu plnit povinný předškolní rok

Zumba pro děti

další pohybová aktivita, která zlepšuje koordinaci a hrubou motoriku

« ZPĚT