Dětská skupina Šikulové

Zařízení péče o děti předškolního věku

16. 05. 2017 - Přijímání přihlášek

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

rádi bychom Vás informovali o zahájení zápisu do dětské skupiny k docházce od září 2017 a zároveň o možnosti umístění Vašeho dítěte do dětské skupiny MPO v budově Na Františku na období letních prázdnin.

 

Přijímání přihlášek pro oba typy docházky bude trvat od 12. 5. do 16. 6. 2017.

 

Dětská skupina je určena pro děti od 2 let do zahájení školní docházky. Do dětské skupiny mohou docházet
i děti starší 5 let, které zde plní povinné předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělávání. 

Provozní doba je od 7.00 do 17.00 hodin. Možnost docházky je půldenní, celodenní či příležitostní.

Děti  během dne tráví smysluplný čas v kolektivu svých vrstevníků, jsou všestranně rozvíjeny prostřednictvím atraktivních didaktických pomůcek a je jim poskytována strava a pitný režim. Péče o dítě v dětské skupině je bezplatná.

Přijďte se sami přesvědčit o příjemném prostředí a rodinné atmosféře, po předchozí domluvě Vás rádi v dětské skupině provedeme.

Pro více informací kontaktujte vedoucí dětské skupiny Mgr. Alenu Scholzovou na telefonní lince 3333.

« ZPĚT