Dětská skupina Šikulové

Zařízení péče o děti předškolního věku

22. 09. 2014 - Slavnostní otevření dětské skupiny na MPO

Dne 16. 9. 2014 v 10:00 hod. proběhlo slavnostní otevření dětské skupiny na MPO, kterého se zúčastnili zástupci MPO v čele s panem ministrem Mládkem. Dalšími účastníky byli zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zemědělství, realizátoři projektu a další zaměstnanci MPO, kteří se zasloužili o vznik dětské skupiny, a samozřejmě nechyběly pečovatelky a děti, které navštěvují dětskou skupinu. Přítomní byli také zástupci médií.

Událost zahájil pan ministr a mimo jiné popřál dětem i pečovatelkám, ať se jim ve „školičce“ líbí a užívají si ji. Dále se ujal slova správce dětské skupiny Mgr. František Nestával, který krátce představil projekt a promluvil o vzniku, realizaci a aktuálním dění v dětské skupině.

Následovalo symbolické přestřižení pásky panem ministrem a předání dárku – knihy pohádek – vedoucí pečovatelce Bc. Bohumile Soukupové. Po přípitku limonádou měli všichni přítomní možnost prohlédnout si prostory dětské skupiny.

« ZPĚT