Dětská skupina Šikulové

Zařízení péče o děti předškolního věku

05. 03. 2015 - Naplněna kapacita

Naplněna kapacita 

Kapacita našeho zařízení péče o děti je momentálně naplněna. Přihlášky jsou nadále průběžně přijímány. V případě uvolnění místa bude vybrán uchazeč z řad náhradníků.

« ZPĚT