Dětská skupina Šikulové

Projekt "Podpora zaměstnanců/kyň při návratu z mateřské/rodičovské dovolené zajištěním péče o dítě"

(reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0001714) je financován z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Vítejte na stránkách zařízení péče o děti na MPO

Dětská skupina na Ministerstvu průmyslu a obchodu je realizována v rámci projektu Operačního programu Zaměs­tnanost „Podpora zaměstnanců/kyň při návratu z mateřské/ro­dičovské dovolené zajištěním péče o dítě“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0­.0/15_036/0001714) financovaného z Evropských strukturálních fondů.
  

 

DS

Dětská skupina

Naši dětskou skupinu navštěvují děti zaměstnanců Ministerstva průmyslu a obchodu.