Dětská skupina Šikulové

Zařízení péče o děti předškolního věku

Ivanna Orlenko

Telefon: +420 224 853 333

Ivanna Orlenko vystudovala střední pedagogickou školu se zaměřením na základní školu a vychovatelství ve školní družině. Své vzdělání rozšířila na na Kryvorožské státní pedagogické univerzitě v oboru pedago­gika a metodika stře­doškolského vzdělávání (vše nos­trifikováno v ČR). Absolvovala kurz komunikačně prezentačních dovedností a motivačně sebepoznávací kurz. Úspěšně složila státní zkoušku z českého jazyka. K jejím předchozím pracovním zkušenostem patří praxe v družině na základní škole, kde vedla dramatický a výtvarný kroužek, jako chůva se v rodině starala o roční dítě. Ivanna má velmi kladný vztah k dětem a práce s nimi ji naplňuje.
  

« ZPĚT