Dětská skupina Šikulové

Zařízení péče o děti předškolního věku

Mgr. et Mgr. Alena Scholzová

Telefon: +420 224 853 333
E-mail: scholzova@mpo.cz

Alena Scholzová vystudovala gymnázium a následně Husitskou teologickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze (psycho­sociální studia a religionistiku), na níž složila státní zkoušku ze sociální práce a specifických poruch učení a chování. Peda­gogické vzdělání získala díky pomaturitnímu studiu předškolní a mimoškolní pedagogiky. Je tedy kvalifikovanou učitelkou pro předškolní věk.

Absolvovala půl­roční studijní stáž na univerzitě v německém Bayreuthu. Účas­tnila se kurzu krizové intervence, první pomoci a spolupracovala na výzkumu s názvem Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení českých dětí. K jejím předchozím pracovním zkušenostem patří působení v ma­teřské škole, školní družině a rodinném centru, byla také lektorkou primární prevence se zaměřením na zdravý životní styl ve Středočeském kraji. Věnuje se hře na klavír a zobcovou flétnu, s dětmi v dětské skupině cvičí jógu a mezi její záliby patří výtvarné aktivity.

« ZPĚT